ਸੰਪਰਕ Coinfalls

CoinFalls Casino

ਸਿੱਕਾ ਫਾਲ੍ਸ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਹੈ. You can call us at:

ਟੈਲੀਫੋਨ: 020 3700 0991

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਈਮੇਲ: coinfalls.support@nektan.com

Contact CoinFalls

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ ਹੈ,. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ PIN ਨੰਬਰ ਜ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ:
2.1 Waterport ਸਥਾਨ
2 Europort Avenue
ਜਿਬਰਾਲਟਰ

Play Casino Games Now