Villkor för Cash Drop

Villkor och coditions:

 • Fem priser på £ 50 kommer att placeras i de vinnande konton 12 middagstid torsdag 18 augusti 2016 (GMT) och kommer att markera början av giveaway.
 • Kontanter måste begäras av 12:00 middagstid på torsdag 25 augusti 2016 (GMT) genom att placera en insats med alla eller några av krediten.
 • Om man med 12:00 middagstid, de tilldelade konton har inte satsat på ett online-spel, Vi har rätt att ta ut och åter dela ut priset.
 • Priserna kommer att vara fem satser av £ 50 och kommer att dras tillbaka vid lunchtid torsdag 25 augusti 2016 om de inte har yrkats.
 • Priset delas ut i kontanter kredit.
 • Främjandet upphör vid middagstid på torsdag 25 augusti 2016
 • För att kvalificera sig för inträde spelaren måste ha loggat in på sitt konto sedan 1 mars 2016.
 • Vi förbehåller oss rätten att hålla inne PR betalning om den anser att främjandet har missbrukats och / eller där villkoren för erbjudandet inte är uppfyllda.
 • Standard Villkor tillämpa.
 • Ledningen förbehåller sig rätten att avbryta, avsluta eller ändra någon konkurrens eller befordran (eller reglerna därav) när som helst och utan föregående meddelande.
 • ledningsbeslut är slutgiltiga i alla fall.