Ta 'a e ngaahi fo'i lea mo e tu'unga e pale 'o e Baywatch

NGAAHI FO'I LEA E TA PALE 'O E BAYWATCH MO E NGAAHI TU'UNGA

 1. 'Oku toki 'ata ki he fakamatala tonu 'a e kau ma'u motu'a pe tu'uaki ko 'eni 18 pe 'oku 'i ai ha me'a lahi ange.
 2. Te ke ngaue malohi 'i he vaha'a 'o tu'uaki ko 'eni 00:01 09/11/2017 mo e 23:59 15/11/2017.
 3. GMT ko e tatau 'o e ACST-8.30hrs, PTZ + 8houa 'e
 4. Ko e tu'uaki ni 'oku 'ata ki he kau va'inga kotoa pe 'i he funga 'o e kau casinos 'oku fakalele 'e he Nektan (Gibraltar). He 175 ikuna'i 'a e ngaahi fakamatala 'e tavale pe filifili mei he ngaahi fakamatala 'o e netiueka hono falahi.
 5. Mo'ui taau ke ma'u 'a e fo'i va'inga ki he tu'uaki 'o ko 'eni ko e Baywatch.
 6. 'E hoko 'a e pale fakakatoa £2500 pa'anga mo e 3500 ponasi spins.
 7. Ngaahi pale:
  1St £1,000
  2hono – 5fakamanatua £100
  6-15fakamanatua £55
  16fakamanatua – 37fakamanatua £25
  61St – 100fakamanatua 50 spins
  101fakamanatua – 150fakamanatua 25 spins
  151St – 175fakamanatua 10 spins
 8. Kau va'inga te ke foaki kiate ia ha fakamatala 'e taha 'o e ta ha kotoa pe pa'anga £20 'oku ha'i ki he Baywatch ki'i ava e va'inga
 9. Te ke fili tavale pe 'a e ngaahi fakamatala ikuna, mei he kau va'inga 'oku nau taau ki he ta. Na'e fakatupu 'e he lahi ange 'o e ngaahi fakamatala ko ha tokotaha va'inga, Ko e lahi ange e hoko 'a e ngaahi faingamalie ke ikuna.
 10. 'Oku lava ke ikuna'i tu'o taha pe 'a e ha player tautaha. Kapau 'oku tohoaki'i tu'o ua ha player, ma'olunga ange 'a e pale mahu'inga ko ia kuo foaki fakahangatonu pe, pea mo ha ta toe te ke fakahoko e.
 11. Ikuna'i 'a e kau va'inga 'o e pa'anga kuo pau ke tali fakamahu'inga'i ai 'i loto 'i he 48 'osi 'a e houa 'o e tu'uaki 'o e 'aho mo e taimi, 'i ho'o hu ki honau ngaahi fakamatala
 12. Ponasi Spins 'e lau ia 'i loto 'i he 72 ngaahi houa hili e faka'osinga 'o e tu'uaki 'o e.
 13. Wagering 'a e ngaahi fie ma'u 'o e 30 x faka'aonga'i kimu'a pea na'e kau papi ului e ponasi ki he pa'anga pea 'e lava ke to'o atu ha fa'ahinga winnings 'oku fekau'aki mo ia 'a e lahi 'o e pa'anga ponasi.
 14. 4x ului: he ko e lahi taha 'o e ului lahi 'o e pa'anga mei he pa'anga ponasi ki he pa'anga ko e lahi taha 4 x e ponasi lahi 'o e pa'anga foaki. 'Oku kakato 'a e ponasi papi ului 'o e pa'anga 'oku 'otometiki pe hono tu'o taha wagering.
 15. Ponasi pa'anga 'oku faka'ata mei pea 'ikai lava ke ke faka'aonga'i 'i he ngaahi va'inga ko 'eni: Matatau, Dracula, Ngaahi me'afana ‘ N’ Ngaahi matala'i lose, Hendrix 'o e Jimi, Pa'ake 'o e Saute, Pa'ake 'o e Saute he moveuveu 'o e Reel, Fortune fakalangi, He 'ikai 'ilo ia 'o e tangata, Megajackpots 'o e Cleopatra, Megajackpot 'o e matangi lelueTrans Siberian, Motu O ’ lahi, Lele ulofi, Ngaohi'aki fetu'u, Kongo Xi Fa Cai, Fanga ngeli lahi ange, Tupu'i Jackpots, Winstar, Timi liiki 'a e fakamaau totonu, Batman, Superman, E Flash, Maama tautau lanu mata, Ko ha efiafi mo Holly Madison, Psycho, James Dean, E tokotaha faimana puaka, Lahi hono II 'a thunderstruck mo e Avalon, Ve'eteka 'o e Fortune 'a'ahi takai 'i, Hau 'o e Raceways, Ki'i ava O koula, Me'a vilo ta'ahine, Fu'u fo'i taiamoni Deluxe, Fanga 'uanga, Pusi ki 'olunga, 100K pilamita, 'Uli'uli 'a e uitou, Famili tama, Ghostbusters, Ngaahi tohi taliui vela tu'o ta'ahine totongi, Tu'unga fakatu'utamaki, Monu'ia Larrys Lobstermania 2, Noahs 'o e 'a'ake, Sherlock Holmes: E tuli manu ki he Blackwood, Fakahihifo 'o Belles, Ve'eteka 'o e liliu 'e tolu kuo fu'u totu'a Fortune, Ve'eteka 'o e koloa: Ultra 5 Reels.
 16. Ponasi 'a e pa'anga na'e ma'u mei he tu'uaki ni, 'e lava pe ke faka'aonga'i ke va'inga 'i ha keimi ki'i ava.
 17. 'E fakata'e'aonga'i 'e he toho pa'anga ki mu'a pea 'oku kakato 'a e wagering 'a e bonuses kotoa pe pea mo ha winnings 'o e attributable ki he fakamatala ni.
 18. 'I he taimi 'oku fakamalo ki ho'o ponasi 'oku kei 'aonga 'i he 28 'aho. 'Oku totonu ke 'ikai fakakakato e ngaahi fie ma'u wagering 'i he vaha'a taimi ko 'eni, toenga 'o e pa'anga 'a e ponasi te ke to'o mei ho'o 'akauni.
 19. Ha fa'ahinga pa'anga tu'u pe 'a e ngaahi pale ponasi te ke tavale pe tufaki atu ki he mo'ui taau ke ma'u 'a e kau va'inga
 20. Tokanga'i 'a e totonu ke ta'ofi ha fa'ahinga fakamole ne tu'uaki kapau 'oku ne tui 'oku ai kuo ngaohikovia e tu'uaki 'o e mo e/pe feitu'u 'oku 'ikai ke fakahoko 'a e ngaahi tu'unga 'o e foaki.
 21. Faka'aonga'i 'a e ngaahi lea 'a e lahi mo e ngaahi tu'unga. 'Oku faka'osi 'i he ngaahi me'a kotoa pe 'a e tokanga'i 'o e fili.
 22. Gamble falala'anga. Ki ha fakamatala lahi ange ki he 'a'ahi ki he www.begambleaware.org