Terms And Condition Of Black Friday

 

Ha kau va'inga fo'ou pe. 40x Wagering 'a e ngaahi fie ma'u, 'Oku 'aonga 'a e max ului x4. Miniti 'e £10. tipositi. Ngaahi va'inga ki'i ava pe. M&FAKA'AONGA'I 'a e f.$'Oku toki lava 'o ta 'i he Shamrock N teka ponasi tau'ataina €£ 5, Faka-maea 'a e faka'ofo'ofa mo e fo'i lole fetongi: fakafamili, Kataki 'o lesisita pea fakapapau'i ho'o fika telefoni to'oto'o ke ma'u ia.

1
1