Terms and Conditions of Weekly Monday Match

New Players Only. 30x Wagering 'a e ngaahi fie ma'u, Meki ului X4 'oku 'aonga. £10 miniti 'e Deposit.Slot va'inga pe.  m&c'sapply

Ngaahi fo'i lea mo e ngaahi tu'unga:

 • 'Oku toki 'ata ki he fakamatala tonu 'a e kau ma'u motu'a pe tu'uaki ko 'eni 18 pe ko e laka hake he.
 • Te ke ngaue malohi 'i he vaha'a 'o tu'uaki ko 'eni 00:01 mo e 23:59 3rd, 10fakamanatua, 17fakamanatua, 24th and 31st October 2016 (GMT).
 • To be eligible for the bonus, players must deposit and wager a minimum of £10 and play on any slot game.
 • A bonus of 50% of your first deposit up to a maximum of £250 will be added to the player’s account.
 • This promotion will only be valid on your first deposit of each day of the promotional period
 • Players are eligible to qualify once during the promotion period.
 • Bonus credits will be made to your account within 3 working days of the end of the promotion.
 • Standard wagering requirements of 30x the bonus amount apply before the bonus or any corresponding winnings can be withdrawn. Winnings off bonuses are capped at 4x the bonus amount.
 • Ponasi 'a e pa'anga na'e ma'u mei he tu'uaki ni, can only be used to play on our slot games.
 • 'E fakata'e'aonga'i 'e he toho pa'anga ki mu'a pea 'oku kakato 'a e wagering 'a e bonuses kotoa pe pea mo ha winnings 'o e attributable ki he fakamatala ni.
 • 'E tokoni 'a e wagers pe fai ia 'i he pa'anga mo'oni va'inga ki he fie ma'u ki he wagering. 'E 'ikai ke lau 'a e wagers 'oku fai ia 'i he tau'ataina ki he va'inga keimi ki he fie ma'u ki he wagering.
 • 'I he taimi 'oku fakamalo ki ho'o ponasi 'oku kei 'aonga 'i he 28 'aho. 'Oku totonu ke 'ikai fakakakato e ngaahi fie ma'u wagering 'i he vaha'a taimi ko 'eni, toenga 'o e pa'anga 'a e ponasi te ke to'o mei ho'o 'akauni.
 • 'Oku fakamanatu mai 'e he kau va'inga he ponasi pe 'e taha 'e lava ke ngaue malohi 'i ha fa'ahinga taimi pe 'e taha.
 • Standard Ngaahi fo'i lea mo e ngaahi tu'unga faka'aonga'i.
 • 'A e totonu ke kaniseli 'a e tokanga'i 'o e, fakangata pe liliu ha fa'ahinga fe'auhi pe e tu'uaki 'o e (pe ko e ngaahi lao ia) 'i ha fa'ahinga taimi pe pea mo ta'e 'i ai ha fanongonongo kimu'a.
 • 'Oku faka'osi 'i he ngaahi me'a kotoa pe 'a e tokanga'i 'o e fili.