Terms And Condition Of Jungle Spirit

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 • The “Jungle Fever” Network Promotion will run between Monday 5th and Sunday 11th June 2017.
 • cơ học: Every time a player plays a minimum of £10 (hoặc tệ tương đương khác) on across Jungle Spirit: Call of the Wild™ will receive 1* vé nhập cảnh vào lễ bốc thăm giải thưởng. * Người chơi tương tự có thể nhận được tối đa 50 vé số dự thưởng bốc thăm mỗi ngày.
 • Qualifying Games: Jungle Thần: Call of the Wild™.
 • Draw will be held on Monday 12th June and winners will be announced by Tuesday 13th June 2017.
 • Winners will be found across the network by random prize draw.
 • Lễ bốc thăm giải thưởng chỉ được thực hiện một lần. If the winning Player cannot be contacted successfully notwithstanding Agency’s or the Operator’s attempts the prize award may be declared void at NetEnt’s discretion, hậu quả mà các giải thưởng sẽ không được phân bổ cho bất kỳ người tham gia khác.
 • các giải thưởng:
Rank Prize
1st £1,700
2nd £255
3thứ £212.50
4thứ – 500thứ £12.75
 • The cash prizes are worth £8,500 and will be shared amongst 500 người chiến thắng.
 • Bất kỳ chi phí liên quan đến thuế phải là trách nhiệm của người chơi.
 • Mỗi nhà khai thác với chiến thắng người chơi / s là để thông báo cho người chơi và trả giải thưởng tiền mặt vào tài khoản người chơi.
 • giải thưởng tiền mặt sẽ không có yêu cầu đặt cược. Người chơi có thể rút giải thưởng ngay lập tức họ nên muốn làm như vậy.
 • Để tính toán các yêu cầu đặt cược tối thiểu trong trường hợp tệ phi EUR, NetEnt sẽ sử dụng đặt cược tối thiểu của trò chơi vòng loại không phân biệt tiền tệ và nó được chuyển đổi vào lúc nửa đêm vào cuối ngày đầu tiên của quảng cáo bằng các kho dữ liệu BI.
 • NetEnt sẽ hoàn trả lại giải thưởng tiền mặt theo các giá trị nêu trên, nhưng chuyển đổi (bằng cách sử dụng tỷ lệ trung bình hàng tháng) ra đồng tiền hóa đơn thường được sử dụng.